Co nas wyróżnia?

Oferujemy naszym Klientom audyt z wykorzystaniem autorskiego systemu Audit24. Dzięki zastosowaniom najnowszych technologii, zapewniamy obsługę każdej firmy w strategicznych obszarach usług takich jak:

 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  Ochrona Przeciwpożarowa  Bezpieczny Budynek
 Wdrażanie Systemów Zarządzania  Ochrona Środowiska  Kadry i Płace

Proces realizacji audytu składa się z trzech niezbędnych kroków i obejmuje następujące etapy: przygotowanie do audytu, audyt właściwy w siedzibie Klienta oraz podsumowanie audytu.

Zobacz czym jest Audit24:


Zalety Audit24:

Zalety Audit24

DOSTĘPNOŚĆ

Audit 24 to innowacyjne i nowoczesne rozwiązanie w przeprowadzaniu audytu.
System umożliwia użytkownikowi realizację procesów audytu bez zakłóceń dzięki:

 • możliwości pracy na aplikacji mobilnej w trybie off-line
 • wsparciu dla pracy poza biurem
 • całodobowego dostępu do systemu

BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do zasobów systemu posiadają jedynie osoby uprawnione, a system zabezpiecza poufne informacje przed dostępem osób nieuprawnionych.

 • identyfikacja użytkownika poprzez centralny system uwierzytelniania (CAS)
 • bezpieczne przechowywanie danych poufnych, w tym osobowych
 • spełnienie przez System wymogów bezpieczeństwa

ARCHIWIZACJA I WYSZUKIWANIE DANYCH

Wyniki wykonanej pracy nie zostaną utracone.

 • przechowywanie danych krytycznych
 • wersjonowanie aktów prawnych
 • wersjonowanie dokumentów
 • obsługa reklamacji

System umożliwia szybkie i trafne wyszukiwanie danych, do których zapewnia dostęp.

 • wyszukiwanie obiektów na podstawie przypisanych metadanych

Moduły aplikacji:

 • Zbiór przepisów prawnych, procedur wewnętrznych i dokumentacji technicznej.

  Realizacja audytu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi klientów oraz dokumentacji technicznej.

 • Proces obejmuje przygotowanie audytu oraz jego realizację.

  Dzięki wsparciu aplikacji mamy możliwość dokładnego planowania i harmonogramowania zamówień oraz prowadzenia audytów. Baza kompletuje: listy kontrolne, karty realizacji usług, multimedia.

 • Proces przygotowania dokumentów wyjściowych podsumowujących audyt.

  Po zakończeniu audytu system generuje kompleksowe raporty, analizy oraz rejestry zgodności.

 • W łatwy sposób zarządzamy systemem. Audytor ma możliwość konfiguracji systemu, zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.

  Administracja udostępnia m.in. dane użytkowników, uprawnienia użytkowników, słowniki, w tym cechy i moduły sprzedażowe, notyfikacje dla użytkowników.

Zastosowanie Audit24 w bieżącej pracy, zapewnia:

 • Zmniejszenie nakładów pracy na opracowanie raportu
 • Zmniejszenie czasu spędzonego u klienta względem czasu w biurze
 • Zmniejszenie czasu do wysłania klientowi wstępnego raportu
 • Zmniejszenie liczby błędów w dokumentach
 • Zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowanie analizy zbiorczej

Aplikacja w biznesie

 • Testimonial
  Aplikacja Audit24 zwiększa jakość audytu jednocześnie ograniczając i przyspieszając komunikację z Klientem. Zapraszam do skorzystania z naszych usług!
  Jarosław Filipczak Pomysłodawca, Prezes Zarządu Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c.
 • Testimonial
  Zastosowanie systemu w bieżącej pracy ułatwia i przyspiesza realizację audytu. Eliminujemy możliwość wystąpienia błędu. Skraca się czas realizacji audytu. System systematyzuje pracę audytora
  Jan ChrzanowskiAudytor, Prezes Zarządu Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” s.c.
 • Testimonial
  Dzięki zastosowaniu mobilnej aplikacji lepiej zarządzam audytami i audytorami, minimalizuję manualną pracę przy kontrolowaniu audytów, a audyty przeprowadzane są szybciej i zawierają mniej błędów. System jest łatwy w obsłudze.
  Julia Sulik Główny Specjalista BHP, Manager audytorów
 • Testimonial
  Audyt z zastosowaniem Audit24 możemy przeprowadzić w każdej firmie, zarówno w ramach stałej współpracy jak i jednorazowych zleceń. Realizując audyt zapewniasz wysoki standard oraz skutecznie zarządzasz bezpieczeństwem w firmie.
  Magdalena PellowskaDyrektor Zarządzający

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty email.